برای حفظ کیفیت تایر موتور سیکلت باید چیکار کرد (سایت آیین نامه)

نباید هیچ وقت به طور ناگهانی شروع به حرکت یا توقف کرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0