آیا تشنج وابسته به تب ارثی است

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

آیا تشنج وابسته به تب ارثی است

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد2 هفته قبل

همانند اکثر بیماری ها این حالت تحت تاثیر ارث می باشد 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 4
  • 18 نوامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0