آیا در حال‌ حاضر آیین نامه مقدماتی هم هست یا نه؟

محمد پرسیده شد53 سال قبل

آیا در حال‌ حاضر آیین نامه مقدماتی هم هست یا نه؟

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد3 ماه قبل

خیر فقط آیین نامه اصلی هست

پاسخ شما

  • محمد
  • هیچ
  • 34
  • 01 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0