آیا می شود بدون داشتن کارت پایان خدمت گواهینامه گرفت

. پرسیده شد53 سال قبل

آیا می شود بدون داشتن کارت پایان خدمت گواهینامه گرفت

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد1 سال قبل

بله گرفتن گواهینامه در حال حاضر نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 36
  • 09 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0