انواع انرژی را نام ببرید

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

انواع انرژی را نام ببرید

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد4 هفته قبل

مکانیکی. گرمایی. الکتریکی. هسته ای. شیمیایی. نورانی 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 8
  • 04 نوامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0