انواع مفصل را نام ببرید

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

انواع مفصل را نام ببرید

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد1 ماه قبل

بعضی در جهت مختلف می چرخند مانند بازو 
بعضی فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند مانند ارنج
بعضی حرکت محدودی دارند مانند مفصل بین دنده ها
بعضی حرکت ندارند و ثابت هستند مثل استخوان جمجمه 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 5
  • 30 اکتبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0