دنا(DNA) شامل چه چیزی است

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

دنا(DNA) شامل چه چیزی است 

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد1 ماه قبل

اطلاعات و دستورهایی برای تعیین و ایجاد صفات ارثی ما و همه جانداران است این اطلاعات در واحد های  به نام ژن سازماندهی شدند 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 11
  • 30 اکتبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0