سلام میشه با ماشین شخصی به کشور ارمنستان رفت یا نه

. پرسیده شد53 سال قبل

سلام میشه با ماشین شخصی به کشور ارمنستان رفت یا نه 

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد3 ماه قبل

سلام بله ولی بعد گرفتن مجوز 

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 20
  • 15 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0