علت فیلرگیری سوپاپ ها چیست ؟

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

علت فیلرگیری سوپاپ ها چیست ؟

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد1 هفته قبل

چون فلزات دو برابر گرما منبسط و در برابر سرما منقبض می شوند وسوپاپ ها نیز فلزی هستند لذا بعلت قرار گرفتن در برابر حرارت شدید منبسط شده و فاصله آنها نا میزان می شود بنابراین باید هر وقت یکبار فیلر گیری شوند تا فاصله بین اسبکو ساق سوپاپ در حد استاندارد تنظیم گردد. 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 8
  • 25 نوامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0