فتوسنتز چه نقشی در طبیعت دارد

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل
Start your code hereفتوسنتز چه نقشی در طبیعت دارد
1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد1 ماه قبل

تامین غذای جانداران. تولید اکسیژن و مصرف کربن دی اکسید 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 14
  • 29 اکتبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0