من عاشق حوزه علمیه هستم ولی با مخالفت خانواده مواجه هستم میگن تو نمیتونی سختی های این راه تحمل کنی چیکار کنم راضی بشن

پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)من عاشق حوزه علمیه هستم ولی با مخالفت خانواده مواجه هستم میگن تو نمیتونی سختی های این راه تحمل کنی چیکار کنم راضی بشن
. پرسیده شد53 سال قبل

من عاشق حوزه علمیه هستم ولی با مخالفت خانواده مواجه هستم میگن تو نمیتونی سختی های این راه تحمل کنی چیکار کنم راضی بشن

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 43
  • 21 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0