من عاشق حوزه علمیه هستم ولی با مخالفت خانواده مواجه هستم میگن تو نمیتونی سختی های این راه تحمل کنی چیکار کنم راضی بشن

پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر نی نی سایت-خانواده برتر-جواب یاب)دسته بندی: حوزه علمیهمن عاشق حوزه علمیه هستم ولی با مخالفت خانواده مواجه هستم میگن تو نمیتونی سختی های این راه تحمل کنی چیکار کنم راضی بشن
. پرسیده شد53 سال قبل

من عاشق حوزه علمیه هستم ولی با مخالفت خانواده مواجه هستم میگن تو نمیتونی سختی های این راه تحمل کنی چیکار کنم راضی بشن

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 11
  • 21 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0