میشه برای من که شاغل هستم از شیرخشک برای بچه به جای شیر استفاده کنم

پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)دسته بندی: فرزندانمیشه برای من که شاغل هستم از شیرخشک برای بچه به جای شیر استفاده کنم
. پرسیده شد53 سال قبل

میشه برای من که شاغل هستم از شیرخشک برای بچه به جای شیر استفاده کنم 

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 6
  • 24 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0