نظر مندلیف روسی در مورد سوزاندن نفت چه بود

.. پرسیده شد53 سال قبل

نظر مندلیف روسی در مورد سوزاندن نفت چه بود

پاسخ شما

  • ..
  • هیچ
  • 6
  • 27 اکتبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0