نیروی گرانش یا نیروی جاذبه زمین چیست

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

نیروی گرانش یا نیروی جاذبه زمین چیست 

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد1 ماه قبل

زمین به همه ی اجسام خود نیرو وارد می کند و آنها را به طرف خود می کشد که به آن نیروی جاذبه می گویند 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 9
  • 31 اکتبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0