نیلز بور دانشمند کدام کشور است

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

نیلز بور دانشمند کدام کشور است 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 6
  • 29 اکتبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0