وزن بدن با چربی را چه می گویند

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

وزن بدن با چربی را چه می گویند

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد4 هفته قبل

وزن تام یا کل بدن می نامند 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 8
  • 06 نوامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0