پس لرزه چیست

آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

پس لرزه چیست

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد3 هفته قبل

زلزله های خفیف تری که غالبا پس از زلزله اصلی به وجود می آید 

پاسخ شما

  • هیچ
  • 8
  • 12 نوامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0