چرا اینقدر افسر ها سخت می گیرن موقع امتحان عملی؟؟

علی پرسیده شد53 سال قبل

چرا اینقدر افسر ها سخت می گیرن موقع امتحان عملی؟؟

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد3 ماه قبل

یک نگاه به رانندگی ما ایرانی ها بنداز بهشون حق میدی

پاسخ شما

  • علی
  • هیچ
  • 28
  • 01 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0