چند وقت هست گواهینامه گرفتم ولی از پارکینگ خونمون خیلی میترسم در بقیه جاها نه ولی میترسم بخورم به در باز دعوای بابا شروع بشه

پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)دسته بندی: آموزش و تجربیات رانندگیچند وقت هست گواهینامه گرفتم ولی از پارکینگ خونمون خیلی میترسم در بقیه جاها نه ولی میترسم بخورم به در باز دعوای بابا شروع بشه
. پرسیده شد53 سال قبل

چند وقت هست گواهینامه گرفتم ولی از پارکینگ خونمون خیلی میترسم در بقیه جاها نه ولی میترسم بخورم به در باز دعوای بابا شروع بشه

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 43
  • 12 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0