چند وقت هست گواهینامه گرفتم ولی از پارکینگ خونمون خیلی میترسم در بقیه جاها نه ولی میترسم بخورم به در باز دعوای بابا شروع بشه

پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر نی نی سایت-خانواده برتر-جواب یاب)دسته بندی: آموزش و تجربیات رانندگیچند وقت هست گواهینامه گرفتم ولی از پارکینگ خونمون خیلی میترسم در بقیه جاها نه ولی میترسم بخورم به در باز دعوای بابا شروع بشه
. پرسیده شد53 سال قبل

چند وقت هست گواهینامه گرفتم ولی از پارکینگ خونمون خیلی میترسم در بقیه جاها نه ولی میترسم بخورم به در باز دعوای بابا شروع بشه

دو × 1 =

پاسخ شما

  • .
  • هیچ
  • 7
  • 12 سپتامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0