پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)

فیلتر:همهبازحل شده بسته شده Unanswered
چگونه از شاسی خودرو مراقبت کنیم؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
82 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شاسی خودرو چیست؟
88 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فرمان خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
56 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بوق خودرو چیست؟
61 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شیشه دودی خودرو چیست؟
64 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چراغ اخطار سوخت چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
70 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کمربند ایمنی چگونه کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
59 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چقدر آب به رادیاتور اضافه می شود؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
71 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا نیاز به آب رادیاتور داریم
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
59 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا به فرانسه میگن خروس
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل
48 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا اندازهٔ صندلی خودرو مهم است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
82 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نصب ریل صندلی خودرو سخت است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
70 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریل صندلی قابل حمل است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
55 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کنترل‌کنندهٔ سرعت خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
62 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل از راه دور خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
87 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی باعث خرابی جعبه فیوز می شود؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
68 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
جعبه فیوز چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
74 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو یک قطعه قابل تعویض است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
65 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو قابل بازیافت است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
58 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را بررسی کرد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
62 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را تعویض کرد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
68 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو در کجا قرار دارد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
68 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فیوز خودرو کار می کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
75 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
71 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل مرکزی خودرو چیست
75 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رلهٔ فن خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
66 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترموستات خودرو چیست
89 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نحوه نصب کاربراتور مهم است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
74 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کاربراتور چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
53 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بنزین چیست؟
بازسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پرسیده شد 11 ماه قبل • 
66 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
چرا تقاطع ها اهمیت دارند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
52 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تقاطع چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
179 بازدید1 پاسخ‌ها-1 رای
چگونه باتری خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
52 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بزرگترین مصرف کننده بنزین چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
66 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه فصلی مصرف بنزین بیشتر است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
66 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا بنزین قیمت بالایی دارد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
58 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
باتری خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
80 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا رانندگان دوچرخه نیاز به بیمه دارند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
134 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی ممنوع است در رانندگی دوچرخه؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 11 ماه قبل • 
62 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
0