پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)

فیلتر:همهبازحل شده بسته شده Unanswered
چه کسانی می‌توانند با یک موتورسیکلت رانندگی کنند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
30 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا ممکن است که زمین از بین برود؟
بازآیین نامه پرسیده شد 2 ماه قبل • 
8 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری از جنگ‌ها بر روی زمین دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا اکسیژن برای بقا حیاتی است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلیل از بین رفتن سریع جنگل ها چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری تغییرات آب و هوایی بر روی حیات وحش دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری افراد زیاد در شهرها بر روی زمین دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
21 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا زمین روز و شب دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری گرمایش جهانی بر روی زمین دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
24 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری از آب و هوای بد بر روی زمین دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه کشورهایی دارای بیشترین تعداد جمعیت هستند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری از آلودگی هوا بر روی زمین دارد
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه تاثیری جنگل‌ها بر روی زمین دارند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا زمین به شکل کره ای است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طول شاسی چه تأثیری بر خصوصیات خودرو دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چقدر زمان لازم است تا شاسی خودرو تعمیر شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا شاسی خودرو می‌تواند تعمیر شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه از شاسی خودرو مراقبت کنیم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا همه خودروها یک شاسی مشابه دارند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شاسی خودرو از چه موادی تشکیل شده است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
21 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شاسی خودرو چه کارهایی انجام می‌دهد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شاسی خودرو چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مزیت‌های سفر در به نزدیک رودخانه وجود دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آب رودخانه چگونه برای انسان مفید است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
16 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تاثیر تغییرات آب و هوایی بر رودخانه چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه عواملی باعث تشکیل رودخانه می‌شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
17 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه چیزی رودخانه است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کلاه ایمنی چه کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مقدار روغن باید در سیستم فرمان اضافه کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روش نگهداری صحیح از فرمان خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فرمان خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فرمان خودرو به چه اجزایی تشکیل شده است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای
سیستم فرمان خودرو چه معنایی دارد
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا بوق خودرو در هر شرایطی کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا بوق از سوخت وسیله نقلیه استفاده می کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
برای چه وسیله‌ای بوق استفاده می‌شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مشخصات فنی برای بوق خودرو وجود دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
. آیا بوق خودرو دارای اندازه‌های متفاوت است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بوق خودرو چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه عواملی باعث ایجاد نقاط کور می‌شوند؟
بازآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
26 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شیشه دودی خودرو چیست؟
بازآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
نقاط کور رانندگی چیست؟
بازآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
18 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا چراغ اخطار سوخت می‌تواند اشتباه نشان دهد
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا چراغ اخطار سوخت فقط در ماشین های بنزینی وجود دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا سیستم چراغ اخطار سوخت برای تمام نوع سوخت کار می کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا همه خودروها دارای چراغ اخطار سوخت هستند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چراغ اخطار سوخت در کجای خودرو نشان داده می شود
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه زمانی چراغ اخطار سوخت روشن می شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
33 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چراغ اخطار سوخت چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا باید همیشه کمربند ایمنی را استفاده کنیم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
36 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا کمربند ایمنی شب رنگ وجود دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا کمربند ایمنی برای کودکان هم موجود است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چند نوع کمربند ایمنی وجود دارد
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کمربند ایمنی چگونه کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه کسانی باید از کمربند ایمنی استفاده کنند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می‌توانم از صندلی ایمنی کودک خودرو استفاده کنم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا باید از صندلی ایمنی کودک خودرو استفاده کنیم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
صندلی ایمنی کودک خودرو چه مزایایی دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه کودکی می‌تواند از صندلی ایمنی کودک استفاده کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
صندلی ایمنی کودک خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
زیر آرنجی خودرو چه کاربردی دارد
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چقدر آب به رادیاتور اضافه می شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا نیاز به آب رادیاتور داریم
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا به فرانسه میگن خروس
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می‌توان بهترین صندلی خودرو برای خودم پیدا کنم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا اندازهٔ صندلی خودرو مهم است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نصب ریل صندلی خودرو سخت است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا استفاده از صندلی نامناسب، باعث کمبود ایمنی خواهد شد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا باید مطمئن شد که ریل صندلی خودرو درست نصب شده است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مقدار فضای لازم برای نصب صندلی خودرو چقدر است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می‌توان زاویه صندلی را تنظیم کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریل صندلی قابل حمل است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چطور می‌توان ریل صندلی خودرو را تعویض کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
هدف استفاده از ریل صندلی چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریل صندلی یا پایهٔ صندلی خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کنترل‌کنندهٔ سرعت خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل از راه دور خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
32 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه از تغییرات دمایی برای جعبه فیوز جلوگیری کنیم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
31 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان از خرابی جعبه فیوز جلوگیری کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی باعث خرابی جعبه فیوز می شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
جعبه فیوز چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا برای جایگزینی فیوز می توان فیوز دو برابر قرار داد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
24 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز با توان بالاتر در خودرو قابل قبول است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز با دستگاه تست فیوز بررسی کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا قبل از تعویض فیوز، باید باتری خودرو را قطع کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چقدر زمان برای تعویض فیوز خودرو لازم است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا بهتر است فیوز با تنظیمات مشابه قبلی تعویض شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو را می توانیم خودمون تعویض کنیم
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا بدون فیوز خودرو، خودرو می تواند کار کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو برای تمامی خودروها یکسان است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو یک قطعه قابل تعویض است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو تنها برای سیستم برق خودرو استفاده می شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
21 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو قابل بازیافت است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را بررسی کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را تعویض کرد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو در کجا قرار دارد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فیوز خودرو کار می کند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
17 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل مرکزی خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کلید شیشه بالابر برقی خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رلهٔ فن خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترموستات خودرو چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
23 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نحوه نصب کاربراتور مهم است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نصب کاربراتور باعث کاهش عمر موتور می شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا بهینه سازی کاربراتور برای کاهش مصرف سوخت مؤثر است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا کاربراتور برای خودروهای برقی مفید است؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا کاربراتورها مشکل تولید آلودگی دارند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توانم از عملکرد بهتر کاربراتور خود لذت ببرم؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کاربراتورها در چه نوع خودروهای سواری استفاده می شوند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
37 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کاربراتور چیست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بنزین چیست؟
بازآیین نامه پرسیده شد 2 ماه قبل • 
9 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
چرا در تقاطع ها به علائم ترافیکی احترام گذاشته می شود؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مسئولیت هایی بر عهده رانندگان در تقاطع هاست؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
0