پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)

فیلتر:همهبازحل شده بسته شده Unanswered
چگونه از شاسی خودرو مراقبت کنیم؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
131 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شاسی خودرو چیست؟
130 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فرمان خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
111 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بوق خودرو چیست؟
99 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شیشه دودی خودرو چیست؟
101 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چراغ اخطار سوخت چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
105 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کمربند ایمنی چگونه کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
88 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چقدر آب به رادیاتور اضافه می شود؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
113 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا نیاز به آب رادیاتور داریم
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
88 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا به فرانسه میگن خروس
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل
92 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا اندازهٔ صندلی خودرو مهم است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
116 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نصب ریل صندلی خودرو سخت است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
116 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریل صندلی قابل حمل است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
121 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کنترل‌کنندهٔ سرعت خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
96 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل از راه دور خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
119 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی باعث خرابی جعبه فیوز می شود؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
133 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
جعبه فیوز چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
105 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو یک قطعه قابل تعویض است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
98 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو قابل بازیافت است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
99 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را بررسی کرد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
86 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را تعویض کرد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
118 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو در کجا قرار دارد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
105 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فیوز خودرو کار می کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
118 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
97 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل مرکزی خودرو چیست
108 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رلهٔ فن خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
106 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترموستات خودرو چیست
119 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نحوه نصب کاربراتور مهم است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
106 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کاربراتور چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
87 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بنزین چیست؟
بازسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پرسیده شد 1 سال قبل • 
105 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
چرا تقاطع ها اهمیت دارند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
76 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تقاطع چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
235 بازدید1 پاسخ‌ها-1 رای
چگونه باتری خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
105 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بزرگترین مصرف کننده بنزین چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
109 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه فصلی مصرف بنزین بیشتر است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
141 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا بنزین قیمت بالایی دارد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
115 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
باتری خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
112 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا رانندگان دوچرخه نیاز به بیمه دارند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
170 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی ممنوع است در رانندگی دوچرخه؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 1 سال قبل • 
100 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
0