پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)

فیلتر:همهبازحل شده بسته شده Unanswered
علل کشیده شدن چرخ ها به سمت راست و چپ را توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 روز قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرخ ها چرا به لاستیک سایی می افتند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 روز قبل • 
2 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
عمل گرفتن ترمز در کجا خاتمه و انجام می گیرد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 روز قبل • 
2 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سنتر بولت چیست و در کجا قرار می گیرد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 روز قبل • 
3 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت شکسته شدن فنر ها چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 هفته قبل • 
3 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع فنر را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طریقه هوا گیری ترمز را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 هفته قبل • 
3 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت دوپا گرفتن ترمز چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 هفته قبل • 
2 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قطعات مختلف فرمان را بنویسید .
بازآیین نامه پرسیده شد 3 هفته قبل • 
10 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
علت دل زدن ترمز چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها1 رای
علائم تمام شدن لنت ترمز را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت خالی کردن ترمز چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
در صورتیکه ترمز خالی کند چگونه اتومبیل رامتوقف نماییم ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
اگر بوستر ترمز از کار بیافتد چه عواقبی دارد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار بوستر ترمز را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مخزن روغنی ترمز چه استفاده ای دارد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل چوب کردن ترمز را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع سیستم ترمز را بنویسید؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قطعات پمپ ترنز را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علل بیرون زدن چرخهای عقب کدامند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت زدن چرخهای جلو اتومبیل چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علل زدن چرخ ها چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طبق چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه وسیله ای توپی چرخ های جلو تنظیم می شود ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
زاویه تواین و توات را توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
زاویه کستر را توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
زاویه کمبر چرخها را توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
زاویه چرخها ی خودرو را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت خرابی و شکستن بلبرینگ چرخ چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت روغن زدن چرخها چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت خرابی سیبکهای فرمان چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت کشیده شدن فرمان به یک طرف ( چپ و راست ) چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلیل سفت بودن فرمان چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
میل فرمان چیست و چه کاری انجام می دهد .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع جعبه فرمان را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قطعات مختلف فرمان را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وظیفه جعبه فرمان را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه دلیل دیفرانسیل داغ می کند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه دلیل صدای زوزه در دیفرانسیل شنیده می شود ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت بریدن پلوس را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تعداد کاسه نمد و بلبرینگ های هر دیفرانسیل را بنویسید.
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دنده های پینیون و هرزگرد با چه دنده هایی درگیر می شوند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار دنده هرزگرد ( دشلی ) چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار دیفرانسیل چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان دیفرانسیل را بنویسید.
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل بریده شدن میل گاردان چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار کشویی میل گاردان چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار چهار شاخه میل گاردان چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار میل گاردان چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان میل گاردان را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت زوزه کشیدن گیر بکس چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا دنده یک از تمام دنده های گیربکس بزرگتر است .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فرق دنده سنگین و دنده سبک چست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل بیرون پریدن دنده ها را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل جانرفتن دنده ها را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار دنده برنجی چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع گیر بکس را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان گیر بکس را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
گیر بکس چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روش آزمایش سالم بودن صفحه کلاچ را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
نکات لازم جهت افزایش عمر کلاچ را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای
استفاده بی مورد از کلاچ چه نتیجه ای دارد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل دل زدن کلاچ چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
5 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار دیسک کلاچ چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
از کجا متوجه شویم که چهر شاخه گاردان معیوب است ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
6 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع کلاچ اصطحکاکی را بنویسید و توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 3 هفته قبل • 
4 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلیل چرب شدن صفحه کلاچ چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه علت کلاچ بکسواد می کند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
صفحه کلاچ در کدام قسمت قرار دارد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار کلاچ را شرح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان کلاچ را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
عوامل سیستم انتقال قدرت موتور و اتومبیل را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت رسوب کربن یا نشستن دوده سیاه بر روی شمع چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان شمع را نام ببرید ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه طریق می توان شمع خراب را تشخیص داد؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار شمع چیست و انواع آن را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفاوت های بین دینام و استارت در چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
یک روش برای تست سالم بودن دینام شرح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل کار نکردن دینام چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار اتومات استارت چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علت سوختن دینام چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بالشتکهای دینام چه کاری انجام می دهند؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وظیفه ذغالهای دینام چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان دینام را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 1 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شبکه اندوپلاسمی از چه چیز تشکیل شده
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار دینام چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مایع موجود در سیتوپلاسم چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترکیب تقریبی غشاء چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
در داخل سیتوپلاسم چه چیز وجود دارد
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
16 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سلول از چند جزء تشکیل شده است
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مهم ترین کارهای کربوهیدرات ها در بدن چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دو نوع عمده چربی ها چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مهم ترین یون های داخل سلول چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
16 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
۵ ماده اصلی پروتوپلاسم چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
پروتوپلاسم چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلیل ساییدگی وخوردگی دنده استارت چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان استارت را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع آفتامات را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آفتامات در کجا قرار می گیرد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار آفتامات یا رگلاتور چسیت ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
17 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آ فتامات چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار دیود ها چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترتیب احتراق درموتور های هشت سیلندر چگونه است ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترتیب احتراق در موتور های شش سیلندر چگونه است ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترتیب احتراق در موتور های چهار سیلندر چگونه است ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علائم نامیزان بودن دهانه پلاتین را نام ببرید ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه علت دهانه پلاتین می سوزد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علائم ریتارد چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریتارد موتور چگونه رخ می دهد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
علائم آدوانس چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع آدوانس را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آ دوانس موتور چگونه رخ می دهد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریتارد دلکو به چه معنی می باشد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آدوانس دلکو به چه معنی می باشد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلکو چند عدد بوش دارد ؟ توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دستگاه عصبی محیطی شامل چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
9 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دستگاه عصبی مرکزی شامل چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
7 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سیستم لنفاوی از چه چیز ساخته شده است
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قسمت های مختلف دلکو را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وظیفه ی دلکو چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وظیفه خازن ( فیوز دلکو ) چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
21 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
دلایل سوختن کوئل چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
22 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روش آزمایش کوئل را بنوسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وظیفه کوئل چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان کوئل را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
11 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تعداد پلیتهای باطری به چه صورت است ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان باطری را نام ببرید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
باطری اتومبیل چه وظیفه ای به عهده دارد ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
وظیفه ی سیستم برق رسانی اتومبیل چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساسات دستی بیشتر در چه موقعی به کار گرفته می شود ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سطوح مفصلی چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مفاصل غضروفی چیست
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
خروج آب از اگزوز نشانه چیست ؟
بازآیین نامه پرسیده شد 2 ماه قبل • 
7 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
چه عواملی در جوش آمدن آب موتور دخالت دارند ؟
بازآیین نامه پرسیده شد 2 ماه قبل • 
10 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
خروج دود سیاه از اگزوز نشانه چیست ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
16 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طریقه رفع عیب حالت فلوت در کاربراتور را توضیح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
14 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انواع ژیگلور کاربراتور را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
24 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ژیگلور کاربراتور را توضیح دهید.
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
15 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان کاربراتور را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
به چه دلیل هنگام داغ شدن موتور پمپ بنزین خوب عمل نم کند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قطعات اساسی مدار سوخت رسانی را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه عواملی باعث گرم شدن موتور می شوند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طریقه امتحان ضد یخ داخل رادیاتور را شرح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
18 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه عواملی در جوش آمدن آب موتور دخالت دارند ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روش آزمایش ترموستات قبل از نصب روی موتور چگونه است ؟
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کار واتر پمپ را شرح دهید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
13 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ساختمان واتر پمپ را بنویسید .
پاسخ داده شدهآیین نامه پاسخ 2 ماه قبل • 
17 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
  • آیین نامه
  • هیچ
  • 1,023
  • 30 آگوست 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0