پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)

فیلتر:همهبازحل شده بسته شده Unanswered
چگونه از شاسی خودرو مراقبت کنیم؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
58 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شاسی خودرو چیست؟
65 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فرمان خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
36 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بوق خودرو چیست؟
42 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شیشه دودی خودرو چیست؟
45 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چراغ اخطار سوخت چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
51 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کمربند ایمنی چگونه کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
43 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چقدر آب به رادیاتور اضافه می شود؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
51 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا نیاز به آب رادیاتور داریم
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
40 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا به فرانسه میگن خروس
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل
31 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا اندازهٔ صندلی خودرو مهم است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
61 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نصب ریل صندلی خودرو سخت است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
50 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ریل صندلی قابل حمل است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
34 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کنترل‌کنندهٔ سرعت خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
45 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل از راه دور خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
71 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی باعث خرابی جعبه فیوز می شود؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
49 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
جعبه فیوز چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
57 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو یک قطعه قابل تعویض است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
48 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا فیوز خودرو قابل بازیافت است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
39 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را بررسی کرد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
43 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه می توان فیوز را تعویض کرد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
49 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو در کجا قرار دارد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
49 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چگونه فیوز خودرو کار می کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
53 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فیوز خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
51 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
قفل مرکزی خودرو چیست
42 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رلهٔ فن خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
47 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ترموستات خودرو چیست
51 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا نحوه نصب کاربراتور مهم است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
55 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کاربراتور چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
35 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بنزین چیست؟
بازسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پرسیده شد 8 ماه قبل • 
45 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
چرا تقاطع ها اهمیت دارند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
38 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تقاطع چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
128 بازدید1 پاسخ‌ها-1 رای
چگونه باتری خودرو کار می‌کند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
31 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بزرگترین مصرف کننده بنزین چیست؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
48 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه فصلی مصرف بنزین بیشتر است؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
42 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چرا بنزین قیمت بالایی دارد؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
41 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
باتری خودرو چیست
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
54 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
آیا رانندگان دوچرخه نیاز به بیمه دارند؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
91 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه مواردی ممنوع است در رانندگی دوچرخه؟
پاسخ داده شدهسوالات آیین نامه(سایت آیین نامه) پاسخ 8 ماه قبل • 
46 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
  • سوالات آیین نامه(سایت آیین نامه)
  • هیچ
  • 1,788
  • 30 آگوست 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0