آموزش چرخاندن فرمان در هنگام دنده عقب خودرو (سایت آیین نامه)

در زمان دنده عقب، جهت فرمان همان است که در زمان حرکت جلو بود. چرخش فرمان به چپ موجب حرکت خودرو به چپ، و چرخش فرمان به راست موجب حرکت خودرو به سمت راست خواهید شد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0