آمپر بنزین چیست(سایت آیین نامه)

آمپر یا گیج بنزین دارای یک صفحه و عقربکی است که
سطح بنزین موجود در باک را نشان میدهد. در برخی
خودروها آمپر بنزین، حتی وقتی موتور خاموش باشد
سطح سوخت را نشان میدهد.
در بقیه خودروها، برای فعال کردن آن، باید ماشین را
روشن کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0