آیا آینه ها به تنهایی برای دیدن کافی است(سایت آیین نامه)

خیر آینه ها به طور کامل فضای اطراف و پشت سر شما را پوشش نمی دهد و بهتر است برای نقاط کور از بالای شانه خود اطراف را نگاه کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0