آیا تجهیزات ایمنی برای سرنشین موتور سیکلت لازم است(سایت آیین نامه)

بله باید همانند راننده آن نیازمند تجهیزات ایمنی مناسب می باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0