آیا کیسه هوا بدون بستن کمربند ایمنی به تنهایی کافی است(سایت آیین نامه)

خیر نه تنها باعث نجات سرنشینان نخواهد شد بلکه برعکس بر اثر برخورد کیسه هوا با فرد نتایج مخرب تری خواهد داشت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0