ابعاد موتور سیکلت باید چگونه باشد (سایت آیین نامه)

وقتی زین موتور سیکلت در بین پاهای شما قرار دارد باید هر دو پای شما در حالت ایستاده به طور کامل روی زمین قرار گیرد. به هنگام استقرار بر زین موتور سیکلت دست ها و پاهای شما باید در موقعیت مناسبی قرار گیرد تا بتوانید موتور سیکلت خود را کنترل کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0