ابعاد وسایل نقلیه با بار آن به چه صورت است؟(سایت آیین نامه)

ابعاد وسایل نقلیه با بار آن نبایستی از حدود زیر تجاوز نماید.
۱ -حداکثر عرض: دو متر و شصت سانتی متر
۲ -حداکثر ارتفاع: چهار متر و نیم (در راههای چالوس و هراز ۸/۳ متر)
۳ -حداکثر طول:
– کامیون دو محور با بار آن ده متر
– کامیون سه محور با بار آن دوازده متر
– تریلی با بار آن شانزده متر
– کامیون با یدک هیجده متر و سی و پنج سانتیمتر

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0