اتومبیل آموزشی چیست (آیین نامه)

خودرویی است که برای آموزش رانندگی اختصاص داده شده و بایـد دارای
دو پدال کلاچ و دو پدال ترمز ، دو آیینه، تابلوی ویژه روی سقف و علایم مشخص روی بدنه و متعلق و یـا
تحت پوشش یکی از آموزشگاه های مجاز باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0