اجزا و سیستمهای اصلی موتورسیکلت شامل چیست(سایت آیین نامه)

۱=اسکلت و سازه

۲=چرخها و ترمزها

۳=تعلیق

۴=موتور انجین

۵=سوخت رسانی

۶=جرقه زنی

۷=برق

۸=انتقال قدرت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0