اخطار کمربند ایمنی چیست(سایت آیین نامه)

نشان میدهد که راننده یا دیگر سرنشین صندلی جلو کمربند ایمنی را نبسته است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0