از ترمز دستی هنگام حرکت چه زمانی استفاده می شود و چه خطراتی دارد(سایت آیین نامه)

در بیشتر اتومبیل ها ترمز دستی فقط بر روی چرخهای عقب عمل میکند. این وسیله نباید در موقع حرکت اتومبیل مورد استفاده قرار گیرد مگر در مورد اضطراری (بریدن ترمز پایی که اتفاقی بعید است). اگر ترمز دستی در زمان حرکت کشیده شود خطر “قفل کردن چرخ ها ” و سر خوردن ماشین وجود دارد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0