از دنده دو (۲) در چه جاهای استفاده می شود و روش قرار دادن خودرو در دنده دو چگونه است(سایت آیین نامه)

دنده ۲ برای حرکت در سرعت کم، رانندگی در شیب و راندن در پیچهای تند مورد استفاده قرار میگیرد. در مقایسه با دنده ۱ ،این دنده سرعتی کمی بیشتر دارد و محدوده آن ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر است. برای تغییر از دنده ۱ به دنده ۲ ،دسته دنده را مستقیم به عقب بکشید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0