از دنده سه (۳) در چه جاهای استفاده می شود و روش قرار دادن خودرو در دنده سه چگونه است(سایت آیین نامه)

دنده ۳ در پیچها و یا شیب های کند مورد استفاده قرار می گیرد. محدوده سرعت این دنده از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت است. برای رفتن به دنده ۳ از دنده ۲ ،ابتدا دنده را خلاص کنید و سپس دسته دنده را رو به جلو هدایت کنید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0