از دنده عقب در چه جاهای استفاده می شود و روش قرار دادن خودرو در دنده عقب چگونه است(سایت آیین نامه)

دنده عقب وقتی استفاده میشود که بخواهیم خودرو را رو به عقب حرکت دهیم. برای رفتن به دنده عقب، دسته دنده را تا آخر به راست بکشید و سپس رو به عقب بکشید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0