از دنده پنج (۵) در چه جاهای استفاده می شود و روش قرار دادن خودرو در دنده پنج چگونه است(سایت آیین نامه)

بیشتر خودروها دارای دنده ۵ هستند که برای گشتزنی با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت است. برای تغییر دنده از ۴ به ۵ ،دنده را خالص کنید و
سپس آن را تا ته به راست بکشید و بعد به جلو فشار دهید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0