از دنده چهار (۴) در چه جاهای استفاده می شود و روش قرار دادن خودرو در دنده چهار چگونه است(سایت آیین نامه)

دنده ۴ برای گشتزنی ( کروز=حرکت با سرعت نهایی و ثابت)است و محدوده آن بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت میباشد. برای رفتن به دنده ۴ از دنده ۳ ،دسته دنده را مستقیما به عقب بکشید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0