از دنده یک (۱) در چه جاهای استفاده می شود و روش قرار دادن خودرو در دنده یک چگونه است(سایت آیین نامه)

دنده ۱ برای حرکت از وضعیت ایستاده، رانندگی در شیبهای تند[، جادههای یخزده] و حرکت با سرعت بسیار کم استفاده میشود. محدوده سرعت آن ۰ تا۲۰ کیلومتر بر ساعت است. برای درگیر کردن دنده ۱ ،دسته دنده را به سمت چپ بکشید و به سمت جلو حرکت دهید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0