انجام درست ترمزگیری دو مرحله ای چه فایده ای دارد(سایت آیین نامه)

بازده ترمز گیری را افزایش داده و از سر خوردن موتور سیکلت نیز جلوگیری می کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0