انجام چه حرکاتی باعث سرخوردن موتور سیکلت می شود(سایت آیین نامه)

گردش بسیار تند یا با سرعت بسیار زیاد. شتاب گیری سریع و ناگهانی و یا ترمزگیری شدید به ویژه در شرایط جوی نامناسب می تواند منجر به سر خوردن موتور سیکلت شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0