انجام چه کارهایی توانایی واکنش راننده را در برابر موانع پیش بینی نشده افزایش می دهد(سایت آیین نامه)

همواره به جلو و اطراف خود توجه و دقت کافی داشته باشید

در طول مسیر حرکت روزانه سعی کنید اطلاعات کافی از مسیر به دست آورید

به علائم راهنمایی و رانندگی توجه و از آنها پیروی کنید

پیش از ورود به پیچ سرعت خود کاسته در جایی قرار بگیرید که بیشترین میدان و عمق دید برای شما فراهم شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0