اندازه و وزن وسیله نقلیه چه تاثیری بر مسافت توقف دارد(سایت آیین نامه)

هر چه وزن وسیله نقلیه و سرنشینان بیشتر باشد. به مسافت بیشتری برای توقف نیاز خواهد بود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0