اندازه کلاه ایمنی باید چقدر باشد (سایت آیین نامه )

اندازه کلاه ایمنی باید به نحوی باشد که روی سر شما چفت شود اگر سابز کلاه ایمنی خیلی بزرگ تر از سر شما باشد بدیهی است هنگام برخورد یا تصادف به خوبی از شما محافظت نخواهد کرد .البته اندازه کلاه نیز نباید آن قدر کوچک باشد که وارد کردن سر به آن امکان پذیر نباشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0