انواع باتری را نام ببرید(سایت آیین نامه)

دو نوع باتری یک نوع آن باتری خشک است که معروف به باتری اتمی می باشد.نوع دیگری از آنها باتری های معمولی هستن که در آنها از آب باتری (آب مقطر)استفاده می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0