انواع سیستم ترمز خودرو چیست(سایت آیین نامه)

۱=سیستم ترمز اصلی و اولیه در آنها همان سیستم ترمزی است که پدال آن توسط پا تحریک می شود و در تمام شرایط قابل استفاده است

۲=سیستم ترمز دستی ترمزی است که اهرام آن توسط دست تحریک می شود و تنها در شرایط توقف کامل و یا در سرعت های پایین قابل استفاده است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0