انواع پروانه ها کدام است (سایت آیین نامه)

۱= پروانه ای که دور خود را توسط تسمه ای به طور مستقیم از میل لنگ موتور می گیرد

۲=در خودروهای امروزی پروانه حذف شده و جای آن از فن یا فن های الکتریکی استفاده می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0