اگر از هر دو قسمت راست و چپ تقاطع خودروهایی قصد ورود به تقاطع دارند و حق تقدم عبور با شماست چه باید کرد(سایت آیین نامه)

سرعت خود را کاهش دهید و با حفظ فاصله مناسب از آن ها و بدون تغییر مسیر از تقاطع عبور نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0