اگر در قسمت چپ تقاطع خودرویی قصد گردش به راست دارد چه باید کرد(سایت آیین نامه)

مسیر حرکت خود را به آرامی به سمت راست خط عبوری خود تغییر مسیر دهید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0