اگر سیستم تعلیق مناسب نباشد چه می شود(سایت آیین نامه)

نه تنها ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل می کند بلکه تماس کامل میان تایرها و سطح جاده نیز حفظ نخواهد کرد و سیستم هدایت خودرو دچار مشکل می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0