اگر وسیله نقلیه بزرگی از روبرو یا از پشت سر به موتور سیکلت شما نزدیک شود چه باید کرد(سایت آیین نامه)

برای پیشگیری از واژگونی . هوشیاری خود را حفظ کنید . فرمان را محکم گرفته در سمت راست خط عبوری خود حرکت کرده. آماده واکنش با شرایط ایجاد شده باشید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0